NEWS

Tikkie and FinDock team up for Salesforce
May 19, 2020

(See below for Dutch version / Nederlandse versie staat beneden)

In an exclusive arrangement with ABN AMRO Tikkie, FinDock is launching full Tikkie integration enabling Salesforce customers of any size to use Tikkie directly from within Salesforce.

With over 6 million users, Tikkie is one of the most popular payment methods in the Netherlands. Until now, organizations using Tikkie had to either manually add Tikkie payment information into their Salesforce data or leave it out entirely. With Tikkie for FinDock, all Tikkie payment data is added to Salesforce automatically, and that’s just the beginning!

Tikkie for FinDock opens the door to many new possibilities for nonprofits and commercial enterprises alike. Directly from Salesforce, you can do everything from generate Tikkie payment requests (both QRs and URLs) to adding them in, for instance, emails or fundraising campaigns, to easily reconciling received Tikkie payments using FinDock’s Guided Matching.

You can generate Tikkies and, for example, send them to customers as an easy alternative payment method for missed direct debit payments. Agents can instantly generate Tikkies with FinDock’s Quick Tikkie from any object in Salesforce and add the QR or URL to direct customer communications inside or outside Salesforce.

“At FinDock we know the beautiful simplicity of Tikkie,” says Stefan van der Knaap, Product Manager at FinDock. “It is exactly the kind of game-changing FinTech that we expected to arise. We want FinDock to be a Customer Payment Management solution that allows our customers to adopt new FinTech and create truly personalized payment journeys, so it made perfect sense for us to work with ABN AMRO Tikkie and make their service available in Salesforce.”

Tikkie for Findock is generally available for all FinDock customers with the May 2020 release update.

About Tikkie

Tikkie allows users to make easy payments quickly via WhatsApp, Messenger, SMS and QR code. Tikkie was launched in 2016 and now has 6 million users. It is an ABN AMRO initiative that can be used free of charge by anyone with a Dutch current account. Companies can also integrate Tikkie in various ways within their own business operations. For more information, visit www.tikkie.me.

About FinDock

Today’s customers expect an integrated, personalized and truly connected experience when paying for goods and services or donating to their favorite charities. FinDock, the first Customer Payment Management solution 100% native to Salesforce, provides the ingredients for building relationships instead of just processing transactions. As an open, modular platform, FinDock ensures organizations can easily adapt to the latest FinTech while putting payment management at the heart of CRM.

Tikkie en FinDock bundelen krachten voor Salesforce

Op basis van een exclusieve overeenkomst met ABN AMRO Tikkie introduceert FinDock volledige integratie van Tikkie. Dit maakt het voor klanten van Salesforce mogelijk om, ongeacht hun omvang, Tikkie te gebruiken vanuit Salesforce.

Tikkie is, met ruim 6 miljoen gebruikers, een van de populairste betaalmethodes in Nederland. Tot dusver moesten organisaties die Tikkie gebruikten, betaalinformatie voor Tikkie handmatig invoeren in hun Salesforce-data of de optie helemaal weglaten. Met Tikkie for FinDock worden alle Tikkie betaalgegevens automatisch aan Salesforce toegevoegd. En dat is nog maar het begin!

Tikkie for FinDock biedt veel nieuwe mogelijkheden voor zowel non-profitorganisaties als bedrijven. Je kunt alles rechtstreeks vanuit Salesforce doen, van het genereren van Tikkie betaalverzoeken (zowel QR-codes als url) tot het toevoegen van die verzoeken aan bijvoorbeeld e-mails of fondsenwervingscampagnes. Ook kunnen met Guided Matching van FinDock betalingen die via Tikkie worden ontvangen, eenvoudig worden gematcht met Salesforce data.

Je kunt Tikkies genereren en deze bijvoorbeeld naar klanten sturen als eenvoudige alternatieve betalingsmethode voor automatische overschrijvingen die niet zijn uitgevoerd. Gebruikers kunnen met Quick Tikkie van FinDock direct vanuit elke plek binnen Salesforce een Tikkie betaalverzoek genereren en de QR-code of url toevoegen in hun rechtstreekse communicatie aan klanten, binnen of buiten Salesforce.

‘Bij FinDock weten we hoe mooi de eenvoud van Tikkie is’, zegt Stefan van der Knaap, Product Manager bij FinDock. ‘Dit is precies de revolutionaire FinTech waarop wij zitten te wachten. Met FinDock willen we onze klanten een Customer Payment Management-oplossing bieden waarmee zij nieuwe FinTech kunnen gaan gebruiken en een echt gepersonaliseerd betaalproces tot stand kunnen brengen. Het was daarom voor ons heel logisch om te gaan samenwerken met ABN AMRO Tikkie en hun dienstverlening beschikbaar te maken binnen Salesforce.’

Vanaf de release-update van mei 2020 is Tikkie for FinDdock beschikbaar voor alle klanten van FinDock.

Over Tikkie

Gebruikers van Tikkie kunnen eenvoudig betalingen doen via onder andere WhatsApp, Messenger, sms en QR-code. Tikkie is gestart in 2016 en heeft inmiddels 6 miljoen gebruikers. Het is een initiatief van ABN AMRO en kan gratis worden gebruikt door iedereen die beschikt over een Nederlandse bankrekening. Bedrijven kunnen Tikkie ook op verschillende manieren integreren in hun eigen bedrijfsactiviteiten. Meer informatie is te vinden op www.tikkie.me.

Over FinDock

Klanten verwachten tegenwoordig een geïntegreerde, gepersonaliseerde en online oplossing wanneer ze betalen voor goederen en diensten of geld doneren aan een goed doel. FinDock, de eerste Customer Payment Management-oplossing die speciaal is ontwikkeld voor Salesforce, richt zich op het opbouwen van relaties, en niet alleen op het verwerken van transacties. FinDock is een open, modulair platform, wat het voor organisaties mogelijk maakt om zich eenvoudig aan te passen aan de nieuwste FinTech, met betalingsbeheer als kern van het CRM-proces.